Dane rejestracyjne

Techgrup Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

Z siedzibą w Krakowie

Ul. Ujastek 1

30-969 Kraków

 

Zarejestrowano:

Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000144025

 

Numer Identyfikacji Podatkowej 678-28-08-215

REGON 357726810

 

Kapitał Zakładowy: 50 000,-PLN