Historia powstania firmy sięga swoimi korzeniami roku 1951, kiedy to w ramach nowohuckiego Kombinatu Metalurgicznego im Lenina rozpoczęto budowę Zakładu Materiałów Ogniotrwałych. Bezpośrednim powodem jego powstania była potrzeba zabezpieczenia materiałów ogniotrwałych dla powstającego metalurgicznego kolosa. Stąd rozwój tego zakładu, stosowane technologie i program produkcji ściśle związany był z rozwojem huty. Pierwszy z wydziałów rozpoczął pracę już w 1953 r, następnie powstały trzy kolejne wydziały. Projektantem dwóch pierwszych Wydziałów Zakładu był Leningradzki Instytut Materiałów Ogniotrwałych. Równocześnie z budową wydziałów produkcyjnych budowano wydziały pomocnicze – Wydział Mechaniczno-Remontowy, Warsztat Energetyczno-Elektryczny i Laboratorium Zakładowe. Na skutek długotrwałych zmian w polskiej gospodarce z końcem 1992 roku zakład został przekształcony w pracowniczą spółkę akcyjną z udziałem Huty im. T. Sendzimira powstało Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych. Rozpoczęto przygotowanie firmy do nowych warunków funkcjonowania, dostosowania się do potrzeb użytkowników oraz przystąpiono do przebudowy struktury organizacyjnej. W takim kształcie przedsiębiorstwo dotrwało do momentu kiedy to nastąpił przełom również na rynku materiałów ogniotrwałych. Doprowadziło to w roku 2001 do podziału przedsiębiorstwa na kilka niezależnych podmiotów gospodarczych, a między innymi ówcześnie firma MaxBud Sp. z o.o., która działa w niezmienionym charakterze do dzisiaj