Korpusy form na prasy hydrauliczne, mechaniczne i inne

- w postaci monolitycznej (odlewy, odkuwki, wersja spawana)

- w postaci składanej tzw. jarzmowe (odlewy, wersja spawana)

Płyty do form o wysokiej odporności na ścieranie, monolityczne i składane

- w gatunkach stali narzędziowej do pracy na zimno

- w gatunkach stali stopowych do obróbki cieplno-chemicznej

(nawęglanie, węglo-azotowanie, azotowanie)

Stemple górne i dolne (stemple i matryce)

- w gatunkach stali narzędziowej do pracy na zimno

- w gatunkach stali stopowej do obróbki cieplnej i cieplno chemicznej

Rdzenie specjalne

Płyty uchwytów i uchwyty w gatunkach stali odpornych na ściskanie