Obróbka skrawaniem:


Toczenie wzdłużne – długość do 3000[mm]:
- max Ø toczenia nad suportem 1000[mm],
- max Ø toczenia nad suportem 650[mm].


Toczenie poprzeczne
- max Ø toczenia 2500[mm]
- max wysokość toczenia 1600[mm]
Szlifowanie wałków- długość do 1500[mm], Ø do 400[mm].


Szlifowanie płaszczyzn:
szerokość do 400[mm]
wysokość do 500[mm],
długość do 2500[mm].


Frezowanie płaszczyzn:
szerokość do 2000[mm],
wysokość do 1300[mm],
długość do 6000[mm].
Frezowanie kształtowe 4-osiowe CNC.


- przestrzeń robocza 1016x680x680
Frezowanie obwiedniowe:


max Ø nacinanego koła do 500[mm],
moduł do 8[mm],
długość do 270[mm].


Struganie wzdłużne:
szerokość do 750[mm],
wysokość do 750[mm],
długość do 3500[mm].


Struganie poprzeczne:
- max skok suwaka 600[mm].


Dłutowanie
- skok suwaka do 500[mm],
- max wysokość gabarytów zew. – 550[mm],
- średnica stołu 1000[mm].
Cięcie prętów - max Ø do 300[mm],
Cięcie blach - grubość do 12[mm].
Cięcie plazmą - grubość do 50 [mm].


Obróbka cieplna i cieplno chemiczna:
Hartowanie - długość do 1000[mm], mas do 100[kg]
Ulepszanie cieplne.
Wyżarzanie. (max gabaryty 600x1200x1200).
Nawęglanie w proszku.